Хелиос Intensive Дизел (250 мл.)

Добавка за дизел /Injection Cleaner Additive

  • почиства дюзите
  • почиства горивната система
  • подобрява изгарянето
  • възпрепятства агресивното действие на корозионно-активните вещества
  • деемулгира водата
  • антипенен ефект

В резултат:

  • по-висока мощност
  • по-добра динамика
  • намаляване на вредните емисии в димните газове
  • по-нисък разход на гориво
Категория: