Хелиос – AdBlue 10 л. – воден разтвор (32,5%)

Продукта има всички нужни сертификати и лицензи, което гарантира съвместимостта с превозните средства използващи AdBlue.

Категория: