Дървени Въглища – Хелиос

роизведени от европейска дървесина – дъб и габър тези въглища са най добрия въглен с европейски произход. Чрез сортиране, отделяме пепелта, която се образува при производствения процес и избираме най-едрата фракция. Високото качество на продукта и сортирането предоставя на потребителя уникален продукт.

Категория: