Добавка за бензин – Helios Intensive (250 мл.)

Добавка за бензин/Injection CleanerAdditive/

  • Почиства инжекторите
  • Премахва нагара по горивопроводите и смукателните клапани
  • Премахва отложенията от горивната камера
  • Възпрепятства агресивното действие на корозионно-активните вещества
  • Деемулгира водата

В резултат:

  • По-висока мощност
  • По-добра динамика
  • Намаляване на вредните емисии в димните газове
  • По-нисък разход на гориво
Категория:

Описание

Употреба:

За по-добро смесване – да се налее в резервоара, преди зареждане с гориво. При силно замърсени системи Хелиос Intensive – Бензин може да се използва повторно, веднага след изразходването на един резервоар с добавка.

Препоръчваме Хелиос Intensive – Бензин да се използва на всеки 1500км.

Съотношение: 250 мл. за 40-60 л. бензин