Хелиос Revolution Diesel Cleaner лято е комплексна добавка, която съдържа детергенти от ново поколение, корозионен инхибитор и цетанподобрител. В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката, се постига:

  • по-високо цетаново число
  • по-добро изгаряне на гориво-въздушната смес
  • по-висока мощност
  • осезаема промяна в динамиката на автомобила

Хелиос Revolution Diesel Cleaner почиства натрупаните отложения по горивната система и дюзите, възпрепятства образуването им и поддържа системата чиста.

В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката се постига лесен старт, изключителна динамика, по-висока мощност и намаляване на разхода на гориво.