С прилагането на Хелиос 10Г се постигат следните реални ефекти:

  • подобряване динамиката на автомобила;
  • повишаване мощността на двигателя;
  • намаляване на триенето и антикорозионни свойства;
  • чиста горивна система
  • намаляване разхода на гориво.

При използване на пропан-бутан като алтернатива на бензина се забелязва намаляване на максималната мощност на двигателя, увеличаване на разхода на гориво в литри на 100 км пробег, повишават се изискванията към материалите на изпускателните клапани и седлата им.

С използването на Хелиос 10Г тези недостатъци могат да бъдат сведени до минимум.

Във формулата на Хелиос 10Г се съдържа подобрител на горене, който води до по-пълно изгаряне на горивото и намаляване на емисиите от въглероден оксид и неизгорели въглеводороди в отработените газове.

С прилагането на Хелиос 10Г се постигат по-добри експлоатационни свойства на горивото, които дават по-висока мощност, по-добра работа на двигателя, повече динамика и по-нисък разход на гориво.

Препоръчваме Хелиос 10Г да се използва в съотношение 1л към 3000л пропан-бутан. Смесването на пропан-бутана с добавката да се осъществява при зареждане чрез специално техническо съоръжение и помощ от екипа на съответната газстанция.