Хелиос 15Д и 15ДК – Зимна добавка за дизелови горива

Хелиос 15 гарантира осезаема промяна на експлоатационните свойства на горивото и работата на дизеловия двигател. С прилагането на добавката се постига:

  • лесен старт и по-тиха работа на двигателя;
  • понижава граничната филтруемост на горивото
  • изключителна динамика и по-висока мощност;
  • по-добри изгаряне и по-чиста горивна система;
  • намаляване на вредните емисии в отработените газове;
  • по-добра смазочна способност и антикорозионни свойства;
  • до 6% по-нисък разход на гориво при всички режими на работа.

Употреба: Продуктът е за професионална употреба. Подходящ е за третиране на горива в петролни бази или бензиностанции

Съотношение: 

1L Хелиос 15Д към 1000L дизел

1L Хелиос 15ДК към 2000L дизел

Опаковки: 18л; 210л

Зимния аналог на продукта можете да намерите тук:

Хелиос 15 е полифункционална добавка за зимни дизелови горива.

В състава ú участва ПРОТОХЕЛИОС – активен компонент, разработен и синтезиран в научната и производствена база на Компанията. Чрез него се подобрява процесът на изгаряне, намалява се количеството на вредните емисии в отработените газове и димността. Постига се до 70% по-малко въглероден оксид и 25% по-ниска димност.

Хелиос 15 почиства натрупаните отложения по горивната система и дюзите, възпрепятства образуването им и поддържа системата чиста. Тези ефекти се постигат в резултат от действието на активния компонент ПРОТОХЕЛИОС и на антинагарен компонент.

Добавката подобрява смазочната способност на горивото и защитава металните повърхности от агресивното влияние на корозионно-активните продукти.

Хелиос 15 съдържа високомолекулни съединения, които се адсорбират върху образуващите се кристали от вода и парафини, като възпрепятства окрупняването им. В резултат се подобряват нискотемпературните свойства на горивото. Хелиос 15 гарантира лесен старт и безпроблемна експлоатация през зимата.

В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката се постига лесен старт, изключителна динамика, по-висока мощност и намаляване на разхода на гориво до 6%.

Препоръчваме Хелиос 15 да се използва в съотношение 1л към 1000л дизелово гориво. В най-студените дни Хелиос 15 може да се използва