Хелиос 23ДК Intensive – Добавка за дизел

  • Почиства дюзите
  • Почиства горивната система
  • Подобрява изгарянето
  • Възпрепятства агресивното действие на корозионно-активните вещества
  • Деемулгира водата
  • Антипенен ефект

В резултат крайният потребител получава:

  • По-висока мощност
  • По-добра динамика
  • Намаляване на вредните емисии в димните газове
  • По-нисък разход на гориво

Употреба: Продуктът е за професионална употреба. Подходящ е за третиране на горива в петролни бази или бензиностанции.

Съотношение: 1L Хелиос 23 ДК към 2000 L дизел

Опаковки: 18л; 210л

Хелиос 23ДК е комплексна добавка за дизелови горива. За създаването на продукта са използвани последно поколение суровини от доказан производител – BASF.