На 02.06.2023г. АИБО – С ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-3570-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Договорът е по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиран от Национален План за Възстановяване и Устойчивост. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Главната цел на проектното предложение е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието.

Проектът BG-RRP-3.005-3570-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия ” е на обща стойност 20 000,00 лв., от които 20 000,00лв. са финансирани от Национален План за Възстановяване и Устойчивост.

Начало на проекта: 02.06.2023г.

Край на проекта: 02.06.2024г.